Řidičská oprávnění

Nabízíme řidičská oprávnění

B – pro řízení vozidel  do 3.500 kg maximální přípustné hmotnosti, nejvýše 8 míst k sezení mimo řidiče a k tomu může být připojen přívěs do maximální přípustné hmotnosti 750 kg. Neopravňuje k řízení vozidel skupiny A a podskupiny A1, ale od 1. července 2006 opravňuje k řízení vozidel spadajících do skupiny A/M (mopedy a malé motocykly do 45 km/h (v řidičském průkazu se tato skupina nevyznačuje), traktorů a samojízdných strojů do maximální přípustné hmotnosti 3500 kg (v praxi půjde o malotraktory, např. Holder, TK14 apod), jízdních souprav  složených z předchozích vozidel a přípojného vozidla do maximální přípustné hmotnosti soupravy 3.500 kg – ale za podmínky, že přípustná hmotnost  přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného vozidla.

Věk pro získání řidičského oprávnění skupiny B je minimálně 18 let.

C1 – pro řízení vozidel s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg do 7500 kg, případně s připojeným přípojným vozidlem do 750 kg, nikoliv pro vozidla pro přepravu osob; možno získat od 18 let, pokud je držitelem skupiny B.

C – pro řízení vozidel s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg (bez omezení), případně s připojeným přípojným vozidlem do 750 kg, nikoliv pro vozidla pro přepravu osob; možno získat od 18 let, pokud je držitelem skupiny B.

D1 – pro řízení vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 a nejvýše 16 místy k sezení (kromě řidiče), případně s připojeným přípojným vozidlem do 750 kg; možno získat od 21 let, pokud je držitelem skupiny B.

D – pro řízení vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení (kromě řidiče), tzn. bez omezení, případně s připojeným přípojným vozidlem do 750 kg; možno získat od 21 let, pokud je držitelem skupiny B.

B + E – pro řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a maximálně 8 místy k sezení (kromě řidiče) a přípojného vozidla, kdy maximální hmotnost soupravy převyšuje 3500 kg při dodržení poměru hmotnosti tažného a přípojného vozidla stanoveného v § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., nebo výrobcem vozidla uvedeného v technickém průkazu vozidla.
Podmínkou pro získání této skupiny je držení řidičského oprávnění skupiny B.

C1 + E – pro řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností od 3500 kg do 7500 kg a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí překročit 12.000 kg, a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Podmínkou pro získání této podskupiny je držení řidičského oprávnění podskupiny C1.

C + E – pro řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla (bez omezení hmotnosti) a přípojného vozidla (nad 750 kg), kdy poměr hmotnosti tažného a přípojného vozidla upravuje § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., nebo výrobce vozidla uvedené v technickém průkazu vozidla.
Podmínkou pro získání této skupiny je držení řidičského oprávnění skupiny C.

D1 + E – pro řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla určeného pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení (kromě místa řidiče) avšak ne s více než 16 místy k sezení (kromě řidiče) a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg. V přípojném vozidle nesmí být přepravovány osoby. Maximální přípustná hmotnost soupravy nesmí překročit 12.000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Podmínkou pro získání této podskupiny je držení řidičského oprávnění podskupiny D1.

D + E – pro řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla určeného pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení (kromě řidiče) bez omezení maximálního počtu (až do počtu míst uvedených výrobcem vozidla v technickém průkazu vozidla)) a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg.
Podmínkou pro získání této skupiny je držení řidičského oprávnění skupiny D.

Poznámka: řidičské oprávnění udělené pro skupinu C + E nebo D + E platí i pro skupinu B + E, řidičské oprávnění udělené pro skupinu C + E platí i pro skupinu D + E, pokud má držitel řidičské oprávnění skupiny D.

T – pro řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti stanovené § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., nebo výrobcem vozidla, kdy přípustná hmotnost přípojného vozidla je uvedena v technickém průkazu vozidla.
Toto řidičské oprávnění je možné získat od 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.