Autoškola s tradicí

První soukromá litomyšlská autoškola funguje od roku 1991 v těsné blízkosti centra města v prostorách s velmi dobrým technickým vybavením pro výuku teoretické části kurzu. Učebna je mimo jiné vybavena projektorem a pěti počítači, na kterých jsou nainstalovány programy pro výuku a programy se zkušebními testy pro závěrečnou zkoušku z teorie, kterou účastníci kurzu píší rovněž na počítačích.

Čas výuky přizpůsobujeme potřebám našich žáků. Praktickou výuku provádíme na nových vozidlech splňujících nejnovější požadavky na obsluhu a bezpečnost.

Škoda FABIA

Nabízíme vám kurzy pro získání všech druhů řidičských oprávnění, kondiční jízdy, školení řidičů referentů i školení řidičů profesionálů. Školení řidičů zorganizujeme  i v prostorách určených zadavatelem školení.