Nové dopravní značky

V září roku 2010 se také vynořila nová vyhláška, která na české silnice zavádí několik nových dopravních značek. Většina z nich se sice týká cyklistů, ale některé jsou důležité i pro informaci řidičů motorových vozidel. Obecně lze říci, že nové značky reagují na zvýšený pohyb cyklistů zejména v běžném městském provozu, tedy tam, kde nejsou zřízeny oddělené stezky pro cyklisty.

IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo

Značka by měla být umisťována v místech s vyžší intenzitou dopravy, kde se cyklisté nemohou bezpečně dostat z pravé stany vozovky do levého odbočovacího pruhu (pokud je zřízen) nebo kde nemohou bezpečně přejet do levé části jízdního pruhu a odpočit vlevo. V takovém místě by měli cyklisté odbočit vlevo „nepřímo“, tedy nejprve odbočit vpravo a pak vozovku přejet kolmo po přejezdu pro cyklisty nebo převést kolo pěšky po přechodu pro chodce.

E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Tato dodatková tabulka informuje cyklisty, že ma¬jí povolen vjezd do protisměru ulice s jednosměrným provozem. Tabulka bude doplňovat značku B2 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Dosud existovala podobná tabulka E 12 pro informaci řidičům, že v jednosměrné ulici mohou očekávat cyklisty v protisměru.

E 12c Povolený směr jízdy cyklistů

Tato dodatková tabulka by měla být k vidění na značkách informujících o jízdním pruhu pro odbočení vpravo (IP 19 Řadicí pruhy). Tabulka bude velmi důležitou informací pro řidiče jedoucí v pravém odbočovacím pruhu, že v jejich jízdním pruhu se mohou vyskytovat také cyklisté, kteří budou pokračovat v jízdě v přímém směru. Řidiči budou muset při odbočování vpravo ještě zvýšit pozornost a sledovat chování cyklistů. Správně seřízené pravé zpětné zrcátko a jeho sledování je základním předpokladem, jak se vyhnout kolizi!

V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Tato vodorovná značka je jakýmsi spojením značek Přechod pro chodce a Přejezd pro cyklisty. Označuje plochu určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci, bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce. Plocha pro cyklisty může být odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem.

V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty

Vodorovná značka upozorňuje řidiče, že jede po komunikaci, kde lze očekávat zvýšený provoz cyklistů. Zároveň značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů, měly by naznačovat optimální trasu jejich pohybu. V tomto případě se nejedná o prostor či jízd¬ní pruh vyhrazený pouze pro cyklisty.

IP 13e Parkoviště K + R

Značka označuje místo, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. Taková místa lze očekávat např. na konečných zastávkách autobusů MHD.

IS 21d Konec cyklistické trasy

Posledním z nových opatření pro cyklisty je dopravní značka Konec cyklistické trasy. Význam má hlavně pro zlepšení orientace cykloturistů.